Vodný hrad Hronsek

Vodný hrad Hronsek

V obci Hronsek sa nachádza vzácny klenot slovenskej histórie – goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576, známy ako Vodný hrad Hronsek. Táto impozantná stavba prešla mnohými zmenami a dnes je dominantou obce, ktorá láka návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

História hradu

Pôvodne hrad vlastnili zemania Géczyovci, neskôr prešiel do rúk ďalších šľachtických rodov ako Soosovci de Poltár, Battikovci z Vlkanovej, Schmideghovci a Róthovci z Kráľovej. Nakoniec sa dedička róthovského majetku Johanna vydala za grófa Jozefa Telekyho de Szék a majetok prešiel na rod Telekyovcov.

Vodný hrad Hronsek
Vodný hrad Hronsek

Opevnenie a obrana

Vodný hrad mal kvôli tureckým nájazdom vybudované opevnenie tvorené obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou. Cez priekopu sa prechádzalo padacím mostom. Bašty sa časom premenili na hospodárske objekty a južná bašta dokonca slúžila ako obydlie pre chudobnejšiu rodinu.

Zaujímavosti a legendy

S hradom je spätá aj legenda o Julianne Géczyovej, dcére dedičných pánov, ktorá bola popravená za špionáž vo Viedni. Jej príbeh opísal Mór Jókay v románe “Levočská biela pani”. Od roku 1690 do postavenia dreveného artikulárneho kostola slúžil hrad tiež na vykonávanie evanjelických služieb Božích.

Vodný hrad Hronsek
Vodný hrad Hronsek

Súčasnosť a rekonštrukcia

V súčasnosti Vodný hrad patrí spoločnosti “Vodný hrad, s.r.o. Banská Bystrica“, ktorá začala s jeho rekonštrukciou. Majiteľ Stanislav Rajnoha premenil ruinu zo 16. storočia na malebný hrad, čo mu trvalo viac ako dvadsať rokov. Hrad je teraz otvorený pre verejnosť a ponúka komentované prehliadky, počas ktorých sa návštevníci dozvedia mnoho zaujímavostí z jeho histórie.

Prehliadky hradu

Počas prehliadok sa návštevníci môžu tešiť na spoznávanie zrekonštruovaných priestorov a bohatej histórie Vodného hradu Hronsek. Dozvedia sa, čo má hrad spoločné s Leonardom da Vincim, že majiteľ hradu Žigmund Géczy bol otcom Levočskej bielej pani Juliany Korponayovej a že v pivniciach hradu sa počas Rákocziho povstania razili mince.

Vodný hrad Hronsek je unikátnym svedectvom našej histórie

Vodný hrad Hronsek je unikátnym svedectvom našej histórie a vďaka úsiliu jeho súčasných majiteľov sa stáva obľúbeným cieľom turistov. Návšteva hradu je skvelou príležitosťou na spoznávanie minulosti a obdivovanie krásy tejto impozantnej stavby.

Vodný hrad Hronsek