Mestský kaštieľ, Žarnovica

Mestský kaštieľ, Žarnovica

V srdci Žarnovice sa týči majestátny mestský kaštieľ, ktorý je symbolom mesta a jeho historickou dominantou. Tento neskorogotický zámok, postavený na prelome 15. a 16. storočia, ukrýva bohatú históriu a je jedinečný nielen pre Žarnovicu, ale aj pre široké okolie.

Pôvod a výstavba

Kaštieľ bol podľa historických prameňov postavený v roku 1490 Filipom Dóczym, pravdepodobne na staršom základe opevneného hradu. Filip získal hrad v Žarnovici ako odmenu za službu vo vojsku Mateja Korvína a za hrdinstvo v boji pri likvidovaní zvyškov husitských vojsk na Slovensku. Iný zdroj uvádza, že ho dal vystavať Urban Dóczy z Veľkej Lúče, kráľovský pokladník, ktorý v roku 1479 dostal od kráľa Mateja Korvína ako dar hrad Revište.

Mestský kaštieľ, Žarnovica
Mestský kaštieľ, Žarnovica

Významné udalosti

V Žarnovickom kaštieli sa roku 1575 konala porada siedmich banských miest, kde bolo dohodnuté vyslať do Viedne delegáciu so žiadosťou o pomoc od cisára proti Turkom. V roku 1647 Turci napadli Žarnovicu, mesto podpálili a vtedajšieho hradného pána Žigmunda Dóczyho popravili. Keď v roku 1664 Turci vyplienili Novú Baňu, stala sa Žarnovica načas župným sídlom a v kaštieli v roku 1666 zasadalo predstavenstvo Tekovskej župy.

Mestský kaštieľ, Žarnovica
Mestský kaštieľ, Žarnovica

Koniec Dóczyovského panstva

V roku 1676 končí takmer 200-ročné panstvo rodiny Dóczyovcov a ich majetok prechádza do vlastníctva štátu. Kaštieľ bol prestavaný v druhej polovici 19. storočia po požiari v roku 1848, kedy Žarnovica vyhorela.

Kaštieľ počas SNP

Počas SNP dňa 29. 8. 1944 prišla do Žarnovice trnavská posádka s 2000 vojakmi, ktorá prechodne sídlila v kaštieli. Na počesť tejto udalosti je na fasáde pri vstupe do objektu umiestnená pamätná tabuľa.

Mestský kaštieľ, Žarnovica
Mestský kaštieľ, Žarnovica

Súčasný stav a obnova

Stav historického sídla nie je v súčasnosti najlepší, no prebieha jeho rekonštrukcia. Mesto Žarnovica sa stalo vlastníkom objektu začiatkom roka 2016 a plánuje v ňom preinvestovať významné finančné prostriedky. V obnovenej kultúrnej pamiatke chcú umiestniť stálu historickú expozíciu, reprezentačné a obradné priestory, knižnicu a v exteriéri by mohla byť aj štýlová kaviareň.

Mestský kaštieľ má bohatú históriu

Kaštieľ v Žarnovici je skvostom s bohatou históriou, ktorý si zaslúži pozornosť a obnovu. Vďaka úsiliu mesta sa tento neskorogotický zámok môže stať opäť pýchou Žarnovice a priťahovať návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

Mestský kaštieľ, Žarnovica
Mestský kaštieľ, Žarnovica