Kategória: Zvolen

Pustý hrad, Zvolen

Pustý hrad, tiež známy ako (Starý) Zvolenský hrad či hrad (Starý) Zvolen, je impozantný hradný komplex nachádzajúci sa nad sútokom riek Hron a Slatina v meste Zvolen. Najväčší hradný komplex…

Zvolenský zámok

Zvolenský zámok dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít z Anjou v poslednej tretine 14. storočia na mieste staršej kúrie. Pôvodne slúžil ako občasné sídlo dvora a od roku 1424 patril uhorským…

Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne.…