Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa, nachádzajúca sa v srdci Nízkych Tatier, je najväčšou jaskyňou na južnej strane tohto pohoria. Táto prírodná pamiatka ukrýva vo svojom podzemí jedinečné krásy a zaujímavú históriu.

Poloha a vznik jaskyne

Bystrianska jaskyňa sa nachádza v Bystrianskom krase, neďaleko obce Bystrá. Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 565 metrov na západnom okraji obce. Jaskyňa vznikla pôsobením podzemných vôd riečky Bystrianky v tmavosivých vápencoch a dolomitoch stredného triasu. Kľukaté chodby Starej a Novej jaskyne sa vytvorili v troch vývojových úrovniach.

Bystrianska jaskyňa

Objavenie a sprístupnenie jaskyne

Staré časti jaskyne boli známe oddávna, no nové časti objavili až v roku 1926 bratia Holmanovci a Jozef Kovalčík. Tí jaskyňu v roku 1941 aj provizórne sprístupnili. V roku 1956 sa podarilo nájsť spojenie medzi starými a novými časťami jaskyne. Od roku 1968 je pre verejnosť sprístupnených 580 metrov z celkovej dĺžky troch kilometrov.

Bystrianska jaskyňa

Krásy podzemia

Bystrianska jaskyňa očarí návštevníkov svojou rozmanitou sintrovou výzdobou. Zastúpené sú tu všetky formy kvapľovej výzdoby, od stalaktitov a stalagmitov až po záclonovité závesy. Medzi najkrajšie útvary patria Zvonivé stalaktity v Katakombách, Baldachýn nad Riečišťom a Kováčska vyhňa pred Peklom. Zaujímavosťou sú aj zasintrované okruhliaky nízkotatranskej žuly v horných častiach chodieb.

Bystrianska jaskyňa

Jaskyňa počas vojny

Počas 2. svetovej vojny zohrala Bystrianska jaskyňa dôležitú úlohu. Keď v januári 1945 Nemci obsadili dedinu Bystrá, mnohí obyvatelia našli útočisko práve v podzemí jaskyne. Tu si medzi tektonickými zlomami vytvorili úkryt, kde prežili 21 dní. Na pamiatku tejto udalosti je v najväčšom dóme umiestnená pamätná tabuľa.

Bystrianska jaskyňa

Fauna a liečebné využitie

V Bystrianskej jaskyni bolo pozorovaných trinásť druhov netopierov, medzi nimi aj vzácne druhy ako podkovár malý či ucháč svetlý. Mimo prehliadkového okruhu sa nachádza tzv. Liečebná sieň, kde sa s úspechom liečia horné dýchacie cesty u detí.

Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa je klenotom slovenskej prírody

Bystrianska jaskyňa je skutočným klenotom slovenskej prírody. Svojou krásou, zaujímavou históriou a liečebnými účinkami si právom zaslúži našu pozornosť a obdiv. Ak sa teda vydáte na potulky Nízkymi Tatrami, nezabudnite navštíviť aj toto očarujúce podzemné kráľovstvo.