Pozrite si 3D model hradu Revište v časoch najväčšej slávy

Hrad Revište - 3D model Zdroj: Rozvojová agentúra BSK

Vďaka digitálnej 3D rekonštrukcii hradu Revište, si môžete online pozrieť, ako vyzeral v 17. storočí.

Pri realizácii projektu spojili schopnosti historici, umelci, tri vysokoškolské inštitúcie z Čiech, Poľska a Slovenska, ako aj špičkoví experti v oblasti inovatívnych technológií. Výsledkom je hodnoverná podoba hradu založená na informáciách získaných počas výskumu hradu.

Hrad je jednou zo 16 lokalít Pohronskej hradnej cesty. Tú, ako atraktívny turistický produkt, rozvíjajú viacerí partneri na území Banskobystrického kraja. Každoročne prídu s jednou alebo viacerými novinkami, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o histórii a súčasne ponúknuť návštevníkom nový zaujímavý zážitok. Tento cieľ sleduje aj projekt podporený Vyšehradským fondom.

O hrad sa stará Združenia za záchranu hradu Revište

O tento hrad sa stará Združenia za záchranu hradu Revište od roku 2011. “Od toho istého roku tu prebieha archeologický výskum. Posledné roky hrad stabilizujeme a pomaly obnovujeme časti, ktoré sa dajú obnoviť. Takto sme za posledné roky dobudovali a sprístupnili severnú vežu, delovú baštu, momentálne pracujeme na južnom paláci. Za pomoci odborníkov z radov historikov a špecialistov sa nám podarilo vytvoriť model, ktorý zobrazuje hrad v časoch jeho najväčšej slávy“ doplnil predseda združenia Ratibor Mazúr.

Hrad Revište - 3D model Zdroj: Rozvojová agentúra BSK
Hrad Revište – 3D model Zdroj: Rozvojová agentúra BSK

Do tvorby digitálneho 3D modelu vstupuje veľké množstvo informácií. Poznatky sú zároveň aj rozhodujúcim faktorom výslednej podoby modelu. “V procese tvorby modelu sme mohli pracovať len s dostupnými informáciami získanými výskumom. Nemáme však doložené informácie o tom, ako vyzeral každý kút hradu. Stále je toho viac nepoznaného, ako poznaného. Preto sme pri dotváraní takýchto neznámych miest pracovali s predpokladom vychádzajúcim z historických reálií danej doby na tomto území,“ informoval historik architektúry, ktorý pripravoval podklady pre model, Martin Bóna.

Pomohol digitálny sken súčasnej podoby hradu Revište

Okrem získania historických informácií bolo treba získať aj digitálny sken súčasnej podoby hradu. Ten sa potom domodeloval podľa dostupných informácií o historickej podobe hradu. “Tento proces je pri projektoch obdobného typu vždy najzdĺhavejší. Musí spĺňať predstavy a požiadavky všetkých zainteresovaných strán” doplnil Tomáš Barnáš z tímu realizátorov 3D modelu.

Model hradu Revište má význam aj pre cestovný ruch

Projekt digitalizácie modelu hradu Revište má výrazný význam ako z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe, tak z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. “3D model hradu v jeho súčasnej aj minulej podobe v 17. storočí využijeme v marketingových aktivitách hradu, aj celého projektu Pohronská hradná cesta. Model je k dispozícii na destinačnom webe Banskobystrického kraja www.zahoramizadolami.sk. Veríme, že po vzhliadnutí 3D modelu budú chcieť návštevníci vidieť hrad aj na živo a vďaka hradu Revište sa dozvedia aj o ďalších lokalitách Pohronskej hradnej cesty,“ uviedla Zuzana Jóbová.

Na tvorbe modelu sa podieľali špecialisti

Na tvorbe modelu sa podieľali špecialisti, ktorí majú skúsenosti s digitalizáciou a digitálnou rekonštrukciou historických objektov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Do procesu tvorby modelu poznatky vložili aj zástupcovia akademických inštitúcií, konkrétne z Akadémie umení v Banskej Bystrici, zástupcovia Vysokej školy informačných technológií v Katowiciach a Vysoké učení technické v Brne, Fakulta výtvarných umení.

Partnerom v projekte boli aj zástupcovia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Realizáciu projektu koordinovala Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Tá sa spolu s Rozvojovou agentúrou BBSK dlhodobo venuje rozvoju turistického produktu  Pohronská hradná cesta.

Žiadosť o projekt podala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja na Vyšehradský fond ešte v roku 2020. “Chceli sme v projekte Pohronská hradná cesta, ktorá je jedným z top turistických produktov v Banskobystrickom kraji, prísť s niečím novým, inovatívnym. Doslovne sme chceli medzi stáročné hradné múry priniesť niečo súčasné, inovatívne, moderné,“ uviedla Zuzana Jóbová.

3D model je k dispozícii tu: https://www.zahoramizadolami.sk/3d-model-hradu-reviste/

Aplikáciu s modelom hradu Revište je  možné stiahnuť prostredníctvom Google Play pod názvom Revište 3D.

Krátke propagačné video: